ZigaForm version 5.5.1

Aanmelden stream

Aanmelden stream

Persoonlijke gegevens

Gegevens stream

Gegevens stream

Betaalgegevens

Betaalgegevens

Stream aanmelden

Stream aanmelden

  • Persoonlijke gegevens
  • Gegevens stream
  • Betaalgegevens
  • Stream aanmelden

Persoonlijke gegevens

E-mailadres

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Afbeelding van uw paspoort (deze hebben wij nodig om betalingen aan u te kunnen verrichten. Dit wordt geheel verwerkt volgens de AVG)

Max. size: 2,0 GB

Gegevens stream

Naam stream zoals weergegeven op de site

Uitgebreide beschrijving voor de stream

Video poster (Deze wordt getoond nadat de trailer (promofilmpje) is afgelopen)

Max. size: 2,0 GB

Datum

Tijdstip

Betaalgegevens

Toegangsprijs in € (minimaal €2,=)

Bankrekeningnummer (IBAN)

Tenaamstelling bankrekeningnummer

Aanmelden stream

En nu? Maak een promofilm (maximaal 1 minuut) en stuur deze naar ons op. Doe dit bij voorkeur via WeTransfer.com naar info@musicstream.nl. Na ontvangst van de aanmelding en ontvangst van de trailer plaatsen wij deze op onze site achter een betaalmuur en ontvangt u van ons de link naar de stream. Tevens sturen wij een betaallink voor de setupkosten. Na betaling van deze setupkosten activeren wij uw stream en kunt u naar hartelust reclame gaan maken voor uw uitzending. Alle betalingen en uitbetalingen vinden plaats via Payment Service Provider Stripe. Hiermee voldoet MusicStream aan de strenge Europese eisen van PSD2. Dit houdt in dat uw geld altijd veilig is, ook in geval van faillissement.

Akkoordverklaring

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de Algemene Voorwaarden

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de setupkosten zoals vemeld op de site

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de kijkerskosten zoals deze zijn vermeld op de website